11. Lars-Håkan Hansson

Vad heter du?
Lars-Håkan Hansson

Var bor du?
Bor och är född i Ystad - har bott i Köpingebro i många år

Vem är du?
Havet har alltid varit en stor del i mitt liv och min fru Lisbeth och jag har en motorseglare som klarar "de stora haven". Bäst är det när masten kan stå rakt upp och man kan segla med en kopp kaffe i handen. Borta är den tid när man tvunget skulle ha saltstänk i håret för att känna att man varit på sjön. När lättjan slår till är det stranden vid fiskeludan i Nybro eller en promenad längs Strandpromenaden i Ystad som gäller.


Jag är med i Ystads Fotoklubb och har fotograferat med systemkamera sedan 70-talet. Tekniken har förändrat möjligheterna, men det är bildseendet som oftast har störst betydelse. Den "bästa kameran" är den du har med dig!

Vad jobbar du med?

Sedan 1989 är jag egenföretagare, men många känner även igen mig som "gammal yrkesmilitär" och det är inte så konstigt eftersom jag tillbringat 15 år i försvaret här i Ystad.
Huvuddelen av verksamheten i företaget har varit utlandsbaserad, (internationell handel, mässverksamhet, produktion, redovisning och utredningar kring internationell moms) och jag har därigenom fått uppleva och se mycket.

I vilken S-förening kan man träffa dig?

Bellevue S och Österlens S-förening

Vad gör du eller har du gjort inom politiken hittills?
Samhällsintresset har alltid varit stort för mig och jag blev engagerad redan i slutet av 80-talet i det politiska arbetet som ” lobbyist". Såsom ordförande i Hem o Skola, Köpingebro byalag och Byalagsrådet verkade jag för Köpingebro och byarna i Ystads Kommun genom politiker och tjänstemän fram till 2006.

I Köpingebro fick jag igång säker cykelväg genom byn och bygget av cykelvägen mellan Köpingebro och Nybrostrand . Cykelvägen till Nybrostrand tog lång tid innan den var klar - vi byggde första bron (som var en militärbro) 1991 och jag fick äran att inviga den färdiga bron och cykelvägen 2008! Jag har stått på barrikaderna för Fritidshem och Bibliotek när de var på gång att stängas. Byabussen är en utveckling av "ringlinjen" och handlar om tillgänglighet till kollektivtrafik i byarna - alltså infrastruktur.


Som ordförande i Byalagsrådet i Ystads Kommun kämpade jag för att byaplaner skulle upprättas så att byarna får ta del av utveckling även i planeringen. Köpingebro gjorde en omfattande byaplan över hur man ville orten skulle utvecklas och den har gjort stor nytta för orten.


Genom att byalagen fått tillgång till dagordningarna för de politska nämndsmötena, innan mötena, har demokratin ökat. Man kan påverka sina politiker innan besluten är tagna.


Jag var "obunden partipolitiskt" för att få så mycket som möjligt utfört utan att en politisk tillhörighet skulle sätta stopp - det var ett medvetet val.

2006 blev partipolitiskt ansluten till Socialdemokraterna och var under den mandatperioden aktiv i Kultur o Turistnämnden och i fastighetsbolaget Ystads Saltsjöbad. Har efter valet 2010 uppdrag i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden och Beredningen för Turism o Besöksnäringen..

Vad vill du göra inom politiken?
Jag har ett brett samhällsintresse och vid 60 års ålder har jag samlat på mig många erfarenheter som jag vill dela med mig av och själv dra nytta av i mitt arbete för Ystad Kommuns framtid.


Det är viktigt för mig att man ser helheter och att alla jobbar mot samma mål. För att kunna fatta stora beslut behöver man känna till detaljerna och inte vara rädd att fråga eller ta emot råd. Vi ska ha ett demokratiskt samhälle och lyssna på erfarenheter ifrån fackkunniga, "gammal som ung", näringsliv och intresseorganisationer.
Att våga "vända på alla stenar" för att se hur kommunen egentligen mår är ett måste. Ingen fungerar på topp för evigt. Både verksamheter och personal måste stimuleras och vidareutvecklas för att skattebetalarna i Ystads Kommun ska få det bästa för sina pengar.


Den viktigaste uppgiften vi har framför oss är tillväxten i Ystads Kommun. Jag är en av dem som kommer att göra allt jag kan för att nybyggnation av lägenheter och bostäder ska ske. Det finns en hel del bestämmelser som måste följas men de är inte avsedda att fördröja och försvåra byggnation. Bestämmelser är information som man i förväg ska veta för att underlätta det man vill kunna göra.


För att vår kommun ska kunna utvecklas för både boende och arbete krävs en fungerande infrastruktur. Det ska vara möjligt att bo i Ystad kommun och kunna studera i Malmö/Lund-området för den som så vill. Det ska gå att bo här och jobba på annan ort.


Genom bra kommunikationer är vi också ett bra besöksmål för turism. Det gynnar både kommuninnevånarna och de besökande att vi fortsätter bekämpa sanderrosionen längs vår kust. Flera av våra ungdomar har sina första jobb under sommarmånaderna och varje chans till jobberfarenhet ger erfarenhet oavsett vilken typ av arbete det är. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Ystad Kommun utanför de egna gränserna..

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-28 17:09