Våra S-företrädare i Ystads Kommun 2015-2018

Kommunala uppdrag 2015-18


REVISIONEN

Gruppledare

Bruno Andersson

Ordinarie

Elisabeth Carlsson

Hans-Olof Håkansson

Thomas Persson

Övernominerad

Örjan Bergils

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Kaj Jönsson(ordf)

Cecilia Magnusson-Svärd(v. ordf)

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

Ingrid Ek(ordf)

Stefan Malmberg(ord)

Lisbeth Karlsson(ers)

 

KOMMUNSTYRELSEN

Gruppledare

Kent Mårtensson 

Ordinarie

Ingrid Ek

Roger Jönsson

Cecilia Magnusson-Svärd

Stefan Malmberg

Lisbeth Karlsson

Ersättare

Karl Pettersson

Anja Edvardsson

Övernominerad

Mårten Mårtensson 

 

KOMMUNSTYRELSENS  AU

Gruppledare

Kent Mårtensson

Ordinarie 

Ingrid Ek

Stefan Malmberg

Ersättare

Roger Jönsson

Cecilia Magnusson-Svärd

Lisbeth Karlsson

 

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Gruppledare

Kent Mårtensson

Ordinarie 

Ingrid Ek

Stefan Malmberg

Ersättare

Roger Jönsson

Cecilia Magnusson-Svärd

Lisbeth Karlsson

 

HAMNUTSKOTTET

Gruppledare

Roger Jönsson

Ersättare

Ingrid Ek

Övernominerad

Karl Pettersson

MILJÖUTSKOTTET

Gruppledare

Stefan Malmberg 

Ordinarie

Cecilia Magnusson- Svärd

Övernominerad

Karl Pettersson

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Gruppledare

Ingrid Ek

Ordinarie

Karl Pettersson

Caroline Lundgren

Dan-Peter Nilsson

Ersättare

Ros-Marie Johansson

Kenny Fransson

Kerstin Jönsson

Tommy Persson      

Övernominerad

Shukrije Pllashniku

 

GYMNASIENÄMNDEN

Gruppledare

Anja Edvardsson

Ordinarie

 Magnus Holst

Gunilla Olsson

Adrian Magnusson

Malin Henningsson

Ersättare 

Kent-Göran Persson

Eva Setreus

Övernominerad

Allan Waktmar

 

KULTURNÄMNDEN

Gruppledare

Mårten Mårtensson                                                                                                                                    

Ordinarie

Shukrije Pllashniku

Lars Tibell

Ersättare

Ingrid Persson

Mike Enocksson

Övernominerad

Kristina Lönnborn

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Gruppledare

Stefan Malmberg

Ordinarie

Terese Gran

Lars-Håkan Hansson           

Doris Möller

Cerny Balksäter

Ersättare

Annika Åhnberg

Mattias Faderberg

Anette Wikman

Thomas Micha

Övernominerad

Gunilla Olsson

 

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Gruppledare

Lisbeth Karlsson

Ordinarie

Berth Andersson

Jasenka Mauzer-Åkerlund

 

Ersättare                                                                                                      

Hardy Persson 

Lena Andersson

Övernominerad

Leif Haglund

 

 

SOCIALNÄMNDEN

Gruppledare

Roger Jönsson

Ordinarie

Lilian Borén

Jan-Erik Jönsson

Lena Lundgren

Riccard Axtelius

Ersättare

Kailey Miller Hansson

Spyridon Kostakis

Lena-Karin Larsson

Övernominerad

 Ulf Lindgren

 

Y-TORNET

Gruppledare

Kent Mårtensson

Ordinarie

Cecilia Magnusson Svärd

Roger Jönsson

 

YSTADS HAMN

Gruppledare

Kaj Jönsson

Ordinarie

Caroline Jacobsson

Lars Holmgren

Övernominerad

Berth Andersson

 

YSTADSBOSTÄDER

Gruppledare

 Lars Wollin

Ordinarie

Cecilia Magnusson Svärd

Niklas Gran

Övernominerad

Jessica Persson

 

YSTADS ENERGI                                                                                                                                             

Gruppledare

Jan-Erik Jönsson

Ordinarie                        

Jasenka Mauzer-Åkerlund

Hardy Persson

Övernominerad

Lena Andersson

 

YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER

Gruppledare

Ingrid Ek

Ordinarie

Berth Andersson

Lisbeth Karlsson

Joakim Öhrström

Övernominerad

Jasenka Mauzer-Åkerlund

 

YSTADS SALTSJÖBAD 

Gruppledare

Kaj Jönsson

Ordinarie

Lena Andersson

Lars Holmgren

Övernominerad

Anette Wikman

 

YSTADS TEATER

Gruppledare

Ros-Marie Johansson

Ordinarie                                                                                                                                                         

Kevin Rasmussen

Caroline Jacobsson

 

Övernominerad            

Allan Waktmar

 

MILJÖFÖRBUNDET

Ordinarie

Lars-Håkan Hansson

Ersättare

Terese Gran

Karl Pettersson

 

RÄDDNINGSFÖRBUNDET(SÖRF)                                                                                                            

Ordinarie

Berth Andersson

Övernominerad

Ros-Marie  Johansson

 

GYMNASIEFÖRBUNDET 2015

Ordinarie

Anja Edvardsson

Ersättare

Magnus Holst

Gunilla Olsson

 

NÄMNDEMÄN, TINGSRÄTTEN

Ordinarie

Britt-Marie Olsson

Adrian Magnusson

Doris Möller

Leif Haglund

Annika Linde

Dan Olsson

Övernominerad                                                                                                               

Lena Andersson

 

VALNÄMNDEN

Ordinarie

Gullbritt Adolfsson

Mike Enocksson

Ersättare

Ros-Marie Johansson

 Hardy Persson                                                                                                                                               

Övernominerad

Lena-Karin Larsson

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Gruppledare

Gunilla Olsson

Ordinarie

Thomas Micha

Ersättare

Eva Setreus                                                                                             

Lars-Håkan Hansson                                                                                                                                    

 

SPARBANKEN SYD, HUVUDMÄN                                                                                                            

Enligt rangordning

 Britt-Marie Olsson

 Mårten Mårtensson                                                                                                                                   

 Jasenka Mauzer-Åkerlund  

 Roger Jönsson

 Thomas Micha                                                                                                                  

 Åke Liljedahl                                                           

 

GODE MÄN LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

Enligt rangordning

Hardy Persson

Terese Gran

Mike Enocksson

 

RIKSTEATERFÖRENINGEN                                                                                                                         

Enligt rangordning                                                                                                          

 Ros-Marie Johansson

 Mårten Mårtensson

 Allan Waktmar

 Thomas Micha

 

THORSSONS FOND

Enligt rangordning

Roger Jönsson

Britt-Marie Olsson                                                                                                                                        

Leif Haglund

Gunilla Olsson                                                                                                                                                

BORGS STIFTELSE samma som ovan

 

 

NYBROÅKOMMITTÉN  

Enligt rangordning

 Allan Waktmar

 Jasenka Mauzer-Åkerlund

Mike Enocksson

Roger Jönsson

Stefan Malmberg

 Joakim Öhrström

 

NILS ASCHANS FOND

Enligt rangordning

 Roger Jönsson

 Gunilla Olsson                                                                                                                                               

 

RUNNERSTRÖMS STIFTELSE

Enligt rangordning

Roger Jönsson

Gunilla Olsson

Bengt Gundel

 

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET                                                                                                             

Enligt rangordning

Ingrid Ek                                                                                                                                                            

Roger Jönsson

Kaj Jönsson                                                                                                                                                     

 

 

SKURUPS SPARBANK, HUVUDMÄN  

Bengt Gundel

                                                                                                                                                                             

 

Östra skånes hjälpmedelsnämnd

Lilian Borén

 

Destinationsbolaget

Lars-Håkan Hansson

 

Anders Olssons donationsfond i Valleberga

Stefan Malmberg

 

Anna och Ingvar Ingvarssons stiftelse                                                                                                 

 Stefan Malmberg

 

Hemvärnsbataljonens förtroendenämnd

 Lars-Håkan Hansson

 

John F Carlssons stiftelse

Lisbeth Karlsson

 

Sysav, styrelsen                                                                                                                                            

Stefan Malmberg

 

Lv4:s donationsfond                                                                                                                                    

 Lars-Håkan Hansson 

 

Romeleås- och sjölandskommitten  

 Cerny Balksäter

Anja Edvardsson

 

Skånes luftvårdsförbund

 Lisbeth Karlsson

 

Stiftelsen Ystads militärmuseum

Enligt rangordning

Caroline Jacobsson

Lars-Håkan Hansson                                                                                                                                    

 

Stiftelsen Ystads soldathem

 Cecilia Magnusson-Svärd 

 

Teaterföreningens Representantskap

Enligt rangordning

 Britt-Marie Ohlsson

 Mårten Mårtensson

 Rose-Marie Johansson

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-10 18:12