BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Gruppledare

Ingrid Ek

Ordinarie

Karl Pettersson

Caroline Lundgren

Dan-Peter Nilsson

Ersättare

Ros-Marie Johansson

Kenny Fransson

Kerstin Jönsson

Tommy Persson      

Övernominerad

Shukrije Pllashniku

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 02:17