VALNÄMNDEN

Ordinarie

Gullbritt Adolfsson

Mike Enocksson

Ersättare

Ros-Marie Johansson

 Hardy Persson                                                                                                                                               

Övernominerad

Lena-Karin Larsson

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 01:50