Hbt-jämlikhet gör störst framsteg med (s)-regering

Valmanifestet slår fast att hatbrott på grund av någons sexuella läggning skapar otrygghet. Därför ska satsningarna på fler poliser med bättre verktyg fortsätta. Manifestet uttrycker också att diskriminering på grund av kön och sexuell läggning är oacceptabel. Intolerans och fördomar ska därför bekämpas.Martin Engman, ordförande hbt-socialdemokraterna

- Sossarnas valmanifest, tillsammans med löftena om ett jämlikt äktenskap och en internationell regeringskonferens mot homofobi, visar att hbt-personer har mest att vänta sig av en socialdemokratisk regering, säger Martin Engman, ordförande i Hbt-socialdemokrater.

FAKTA OM VALMANIFESTET
Under "Brottsligheten och dess orsaker ska bekämpas" står "Människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. Vardagsbrotten skapar otrygghet för många. Därför ska satsningarna på rättsväsendet fortsätta. Vi behöver fler poliser med bättre verktyg att utreda brott och möjligheter att använda modern teknik."

Under "Sverige ska vara ett jämlikt samhälle" står "Intolerans och fördomar ska bekämpas. All diskriminering är oacceptabel - oavsett om den sker på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller ålder."


Valmanifest