Hbt(s) skriver till Göran Persson

Hbt-socialdemokrater vill tacka dig för dina tio år som partiordförande och statsminister! Vi hoppas på fortsatt progressivt ledarskap med fler framsteg för homo- och bisexuella samt transpersoner (hbt).

 

Under dina år som ledare för socialdemokraterna och Sverige har hbt-personers rättigheter stärkts betydligt. Vi vet att vägen dit inte har varit enkel. På samma sätt som med förbättringar av andra utsatta gruppers situation, har det krävts ett envist reformerande.

Vi är särskilt stolta över initiativet att, med utgångspunkt i Förintelsen, bekämpa intolerans och främja arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen. Redan på den första internationella regeringskonferensen år 2000 tog du upp förföljelserna av homosexuella, som endast en av två regerings- eller statschefer.

Det senaste tio åren har diskriminering och hets med hänvisning till sexuell läggning förbjudits, myndigheten och ombudsmannen HomO skapats och det ekonomiska stödet till hbt-personers egna organisationer ökat. Par av samma kön har getts rätt att prövas som adoptivföräldrar och gemensamt utses till vårdnadshavare. Homo- och heterosexuella sambor har också jämställts och deras rättigheter och skyldigheter sammanförts i en enda könsneutral sambolag. Den socialdemokratiska regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att stärka sin hbt-kompetens. Tusentals anställda i den offentliga sektorn har därför genomgått utbildning för att de ska bli bättre på att bemöta hbt-personer och arbeta med saker som rör homo- och bisexuella samt transpersoner.

Närmast på dagordningen står att införa äktenskap för personer av samma kön. Dessutom bör skyddet mot diskriminering ytterligare stärkas och en enda sammanhållen och kraftfull myndighet bevaka att lagstiftningen följs.

Vi vet att du kommer att fortsätta driva samhället i en riktning där alla räknas, oavsett vad man heter, vilka föräldrar man har, eller vem man älskar.

Med vänlig hälsning

Martin Engman
Ordförande

Brevet är också publicerat på k-online

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-04-12 20:29