”HBT-frågorna handlar om mänskliga rättigheter och demokrati”

Under torsdagen utfrågades integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback av RFSL. Till lokalen i Pride House hade ett tjugotal besökare kommit trots det regniga vädret. 

Jens inledde utfrågningen med att berätta att HBT-frågorna handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Han poängterade även vikten av att ingen diskrimineras enlig lagen. All diskriminering strider mot demokratin som helhet.

HBT-politiken inför kommande mandatperiod handlar främst om att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning, att intensifiera arbetet mot hatbrotten och att arbete för att attityderna till HBT-personer i allmänhet förbättras.

- Många påstår att vi har kommit långt med förbättringar för HBT-personer i samhället och det har vi, fortsatte Orback.  Samtidigt menade han att vi inte kommit tillräckligt långt så länge som två personer av samma kön inte kan hålla varandra i handen utan att riskera att utsättas för trakasserier från samhället.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-07 21:24