Ökar HBT-jämlikheten genom samarbete över partigränserna?

I seminariet deltog riksdagsledamöterna Börje Vestlund och Anders Bengtsson samt riksdagskandidat Jonas Gunnarsson.

   

Anders Bengtsson, Jonas Gunnarsson, Börje Vestelund             Jonas Gunnarsson               Marianne Carlström (s) Tasso Stafilidis (v) Christina Nenes (s)

 

HBT-gruppen i riksdagen bildades 1998 och arbetar över partigränserna med frågor som rör HBT-personer. I gruppen sitter alla partier med utom (kd) och gruppens uppgifter har varit att anordna seminarier, skriva gemensamma motioner och gemensamt informera om HBT-frågorna internt i riksdaagen men också externt.

Under det gångna året har en diskussion uppkommit om HBT-gruppen ska avstå ifrån att skriva gemensamma motioner och i debatten har det dessutom uppfattats som att socialdemokraterna velat lägga ner gruppen.

Inledningsvis konstaterade Börje Vestlund att gruppen har gjort stor nytta och varit en stark politisk kraft. Börje fortsätter med att säga att vi i alla år har varit med på de gemensamma motionerna trots att socialdemokraterna i riksdagen generellt brukar avstå ifrån att skriva motioner tillsammans med andra partier.  

Anders Bengtsson menar dock att det nu kan vara minst lika effektivt att skriva liknande motioner från flera olika partier. Dessutom menade han att HBT-gruppen riskerar att legitimera partier såsom kd och moderaterna.

– Vi har inte en gemensam syn på HBT-politiken, vi socialdemokrater är avsevärt mycket mer progressiva än kristdemokraterna och moderaterna, påpekar Anders.

Jonas Gunnarsson för in att han som kandidaat kan se att HBT-gruppen fortfarande har en funktion att fylla genom att den får stort genomslag på politiken om gruppen jobbar med opinionsbildning och ser till att frågorna lyfts. Dessutom fortsätter han med att gruppen kan möta stor framgång genom att informera exempelvis myndigheter och kommuner.

Panelen verkar alltså vara överens om att det är viktigt att vi jobbar med frågorna inom arbetarrörelsen parallelt med HBT-gruppen i riksdagen.

I publiken finns Tasso Stafilidis (v) som bildade gruppen och Hillivi Larsson (s) som varit Tassos parhäst från (s). I publiken satt också HomO som varit mycket nära HBT-grupopens arbete på olika sätt under årens lopp. Tasso säger att det nu är skönt många frågetecken nu är uträtade och att HBT-gruppen nu kan leva vidare om än i med nya uppgifter.


 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 17:14