Så erkändes det homosexuella föräldraskapet

I seminariet deltog Marianne Carlström, riksdagsledamot i 21 år. Hon ansvarade för att avskaffa diskrimineringen av barn till homosexuella och drev en jämlik adoptionslagstiftning som resulterade i att homosexuella nu kan prövas för att bli adoptionsföräldrar.

 

Marianne berättade att frågan om barn till homosexuella synliggjordes genom införandet av partnerskapslagen. Det motionerades också om att homosexuella skulle får adoptera barn. En utredning tillsattes med representanter från samtliga partier. Dessutom skrevs det motioner till socialdemokraternas partikongress, där kongressen sedan sa ja till att homosexuella ska få adoptera.

Därefter ställde sig en majoritet i utredningen sig bakom att homosexuella skulle få adoptera. Det enda parti som helt tog avstånd från att homosexuella skulle få adoptera var (kd).

– Deras argument var helt grundlösa, de påstod att vetenskapen säger att homosexuella inte ska få adoptera. Det finns inget som säger detta. Berättar Marianne.

Marianne avslutar seminariet med att säga:

– Det viktigaste för ett barn är att bli älskad, och det finns inget som visar att barn till homosexuella skulle ha det sämre än barn till heterosexuella. 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 17:14