Har etnicitet och sexualitet med varandra att göra?

I seminariet deltog riksdagsledamöterna Maryam Yazdanfar och Maria Hassan samt landstingsledamot Juan Cebrian.

Många homosexuella invandrare har en mycket svår situation. Den kan beskrivas med att komma ut två gånger, först som invandare i Sverige och sedan som homosexuell. Skolan är då extra viktig för invandrade ungdomar. Sexualundervisningen kan vara svår för grupper som växt upp i starkt patriarkala miljöer, och de religiösa friskolorna kan förvärra situationen än mer.

Frågan bör lyftas upp och vi behöver inte ta så stor hänsyn till kultur och religion såsom det görs idag. Religionen har en alldeles för stor makt över sexualiteten. Vi bör också stötta upp rörelser i andra länder som jobbar för HBT-personer. Dessutom ska vi jobba inom våra egna rörelser. Fortfarande är det provokativt att prata om kön och sexuell läggning.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 17:14