Ledande sossar höjer HBT-valtempen

Sverige är ett av de länder i världen där det antagligen är lättast att leva som öppet homo- och bisexuell samt transperson. Samtidigt finns även här rädslor, fientlighet och fobi mot det som betraktas som avvikande. I värsta fall resulterar det i diskriminering och trakasserier. På grund av fördomar far hbt-personer tyvärr fortfarande illa. Det gör oss upprörda, och det kan vi aldrig acceptera!

Foto: Mathilda Piehl, Rfsl

Vi vill ha ett samhälle där alla räknas, oavsett vem man älskar. Sexualitet och könsuppfattning är grundläggande i en människas identitet och något den enskilde alltid själv bestämmer över. Därför ser vi oerhört allvarligt på varje kränkning av människors identitet. Varje person ska bemötas med respekt, eftersom vi menar att varje människa är lika - i värde och rättigheter.

Under många år har socialdemokraterna kämpat för homosexuellas rättigheter. Genom en socialdemokratisk motion i riksdagen avskaffades förbudet mot homosexualitet 1944. Vi har förbjudit diskriminering med hänvisning till sexuell läggning och kön, infört registrerat partnerskap, gett homosexuella sambor rättsligt skydd, skärpt straffen för de som begår brott mot homo- och bisexuella och infört offentligt stöd till hbt-personers egna organisationer.

Under denna mandatperiod har socialdemokraterna bland annat gett par av samma kön rätt att prövas som adoptivföräldrar, utvidgat och ytterligare skärpt skyddet mot diskriminering, och förbjudit hets mot homosexuella. Vi har också jämställt homo- och heterosexuella sambor och sammanfört deras rättigheter och skyldigheter i en könsneutral sambolag.

Men, lagstiftning räcker inte. Vi behöver också se till att lagarna kan användas och tillämpas som det var tänkt. Vi har gett ett antal myndigheter i uppdrag att stärka sin hbt-kompetens. Tusentals anställda i den offentliga sektorn har därför genomgått utbildning för att de ska bli bättre på att bemöta hbt-personer och arbeta med frågor som rör homo- och bisexuella samt transpersoner.

Nu vill vi socialdemokrater gå vidare. På partikongressen i höstas beslutade vi att äktenskapslagstiftningen ska bli könsneutral – all kärlek är lika mycket värd. Nu arbetar en utredning med hur denna lagstiftning ska utformas. Vi vill ytterligare stärka skyddet mot diskriminering och lagstiftningen ska efterlevas. Vi vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för hbt-personers mänskliga rättigheter.

Mot detta står den borgerliga alliansen. En borgerlig regering kommer inte att kunna arbeta för hbt-personers jämlikhet. Kristdemokraterna är motståndare till en könsneutral äktenskapslagstiftning. Moderaterna vill inte förbjuda hets mot homosexuella. Folkpartiet har tidigare kohandlat om homo- och bisexuellas rättigheter.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta att kämpa för jämlikhet och slåss mot orättvisor. Vi kommer att driva på för att din sexuella läggning eller könsidentitet inte ska vara en begränsning utan en tillgång och källa till glädje.

Alla ska med. Så enkelt är det.

Jens Orback, Jämställdhetsminister
Mona Sahlin, Samhällsbyggnadsminister
Martin Engman, Ordförande Hbt-socialdemokrater

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-04-06 16:52