Sätt ner foten i HBT-frågan

”Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål”

 AiP 070827

2007-08-27 10:00