Det krävdes mod, Mona!

 

ÖPPET BREV   

Stockholm 21 april 2007
 

Sahlin tog debatten – det krävdes mod!

Det har riktats kritik kring Mona Sahlin och Marita Ulvskogs beslut att ta debatten med Sverigedemokraterna. Utifrån detta känner HBT-socialdemokrater sig angelägna att lyfta sin syn på detta.

Vi hbt-socialdemokrater tycker att det är självklart med en öppen debatt både inom och utanför partiet därför att det är viktigt att stå upp och försvara människovärdet och kampen mot diskriminering.

Genom att ta debatten synliggör Mona Sahlin att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin, det krävs mod av en politiker att gå upp och försvara särskilt utsatta grupper och ett samhälle som bygger på solidaritet och respekt.

Gå gärna in på vår blogg för mer kommentarer och diskussion. För mer information kontakta ordförande Mia Sundelin, mobil 0732-51 80 79.