HBTs välkomnar äktenskapsutredningen!

PRESSMEDDELANDE        

Stockholm 21 mars 2007
           

Hbt-socialdemokrater välkomnar utredningen kring könsneutralt äktenskap som presenterades idag!

2005 tog den socialdemokratiska kongressen beslut att införa en könsneutral äktenskapslag efter en lång diskussion inom partiet och i samhället i stort. Vi tillsatte utredningen som nu är färdig.

-Socialdemokraterna har i 118 år kämpat för att alla ska få plats och allas lika rätt i en mängd olika sammanhang, säger HBT-socialdemokraternas ordförande Mia Sundelin och fortsätter

-Det viktiga nu är att se till att få en äktenskapslag som gäller för alla, oavsett sexuell läggning!, säger Mia Sundelin

Socialdemokraterna har alltid arbetet för ett samhälle fritt från fördomar och diskriminering. Vi har också varit framgångsrika i arbetet med att steg för steg införa en lagstiftning som tar bort särskillnader och motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning. Nu är det dags att även äktenskapet blir lika för alla och utan diskriminering av några grupper.

-Oavsett i vilken form vi väljer att utforma den nya äktenskapslagen måste grundvalen och andemeningen i den vara att ingen tillåts diskriminera någon annan. Hur det rent konkret ska se ut när det gäller det juridiska och välsignelsen får vi fortsätta diskutera, avslutar Mia Sundelin

För mer information kontakta:

Mia Sundelin
ordförande  
Hbt-socialdemokrater
0732-51 80 79

Peter Frejhagen
vice ordförande
Hbt-socialdemokrater
0702-69 00 54