HBT och äldrepolitiken

HBT(S) inledande seminarium i Prideparken kom framförallt att handla om äldre människors möjligheter att få ett adekvat boende på sin ålders höst. Olikheterna är många och handlar såväl om människor med hbt-bakgrund som om de som flyttat till Sverige från andra länder och kulturer. I panelen för samtalet fanns Börje Vestlund, riksdagsledamot (S) som bland annat pratade om vikten av att ge äldre människor tryggheten även när hälsan sviktar. För att detta ska bli verklighet måste möjligheterna för olika former av äldreboenden öppnas upp. Det strömlinjeformade äldreboendet är inte längre tillräckligt. Även ordförande för äldreutskottet i Stockholms Arbetarekommun Catarina Carbell deltog i samtalet och belyste det faktum att skillnaderna i förutsättningar runtom i landet är stora. Exempelvis i storstäder som Stockholm finns redan en viss medvetenhet om behovet av äldreboenden med specialkompetens, medan det i övriga landet saknas information. Moderator för seminariet var före detta förbundsordförande för HBT(S) Sverige Håkan Andersson.

Catarina Carbell och Håkan Andersson. Foto: Linda Håkansson

Börje Vestlund. Foto: Linda Håkansson

Åskådare vid seminarium. Foto: Linda Håkansson

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-30 17:20