HIV och behovet av återupplysning

Under torsdagens andra HBT(S)-seminarium förde nyvalda förbundssekreterare för HBT(S) Sverige Anders Selin samtal med riksdagsledamot (S) Börje Vestlund om behovet av att blåsa nytt liv i informationsspridningen av HIV och dess konsekvenser. Alarmerande rapporter visar att det nu sker en markant ökning av antal HIV-smittade i samhället. Börje Vestlund poängterade vikten av att nya friska pengar tillförs för att öka kunskapen men också att nya preventionsmetoder måste utforskas för att förhindra spridning. Anders Selin fortsatte resonemanget med att tala om vikten av det delade ansvaret. Att båda parter har lika mycket ansvar att skydda sig och partnern tycks enligt honom ha fallit bort i debatten.

Vidare fördes också resonemanget om att informationsspridningen kring HIV inte ska vara synonym med skrämselpropaganda. Man måste välja vägar att beskriva sjukdomen utan att stigmatisera den som blivit smittad. Debatten behöver bli öppnare och sexualiteten måste bejakas för att nå ett framgångsrikt sätt att sprida informationen. Att tabubelägga är inte lösningen.

Vidare påtalades också vikten av en ny inställning till den lagstiftning som finns idag. Målet får inte vara ett klassamhälle där storleken på den smittades plånbok är avgörande, utan tillgång till mediciner måste vara behovsanpassat. Dessutom behöver smittskyddslagen bli mer modern och funktionell och inte lägga hela ansvaret på den smittade.

Moderator för seminariet var Jerry Adbo.

Anders Selin. Foto: Peter Frejhagen

Jerry Adbo. Foto: Peter Frejhagen

Börje Vestlund, Anders Selin och Jerry Adbo. Foto: Peter Frejhagen

Börje Vestlund och Anders Selin. Foto: Peter Frejhagen

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-30 18:28