Bli medlem

Jag vill bli medlem i HBT Socialdemokrater! 

Socialdemokraterna är en folkrörelse och bygger sin existens på sina medlemmar.

Du behövs och du kan påverka!

Våra föreningar är grundföreningar i socialdemokraterna på respektive ort. Om du bor på någon annan ort än där vi har föreningar så blir du medlem i Stockholm som med andra ord har hela övriga Sverige som upptagningsområde. 

Skicka ett mail till blimedlem(at)hbts.se och ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och om du redan är med i partiet på annat håll så ser vi till att du hamnar rätt.

Vi behöver få igång fler föreningar. Vill du vara med och bilda en förening där du bor så kontakta vår förbundssekreterare Madelaine Vilgren

Välkommen som medlem!