HBT Socialdemokrater Blekinge

HBT Socialdemokrater Blekinge bildades 2014. 

Nuvarnde ordförande är Andreas Saleskog, tidigare ordförande var Kerstin Haglö.