HBT Socialdemokrater Göteborg

Föreningen bildades 1 juni 2006 som en partiförening inom Göteborgs partidistrikt. Man deltar sedan några år på HBT-festivalen HBT-GBG och arbetar med lokal HBT-politik.

Nuvarande ordförande är Valerica Hedman. Tidigare ordförande sedan 2006 är Olof Svensson.