HBT Socialdemokrater Norrbotten

Våren 2010 bildades HBTs Norrbotten som ansvarar över ett mycket sort och viktigt område.

Nuvarande ordförande är Nina Huotari. Tidigare Ordförande är Bengt-Urban Fransson.