HBT Socialdemokrater Öresund

Föreningen bildades 27 september 2008 som en grundförening under Malmö Arbetarekommun. Man deltar i HBT-festivalen Malmö Regnbågsfestival och bedriver lokal HBT-politik.

Nuvarande ordförande är Anders Bengtsson Tidigare ordföranden är bland annat Preben Widerberg och  Andreas Larses