HBT Socialdemokrater Stockholm

Föreningen bildades 1988 som en partiförening inom Stockholms Arbetarekommun, då under namnet Homosexuella Socialdemokrater. Organisationen är den äldsta partianknutna HBT-organisationen i Sverige.

Nuvarande ordförande är Ulrika Palm[6]. Tidigare ordförande har varit Mattias SääksjärviJerry AdboMia SundelinHåkan Andersson och Martin Engman.

HBT(s) Stockholm är medlem i ILGA och Stockholm Pride. Föreningen deltar sedan många år i Stockholm Pride med tält och föredrag/debatter.