Pressrum

Frågor från press och media hänvisas till

Förbundsordförande Sören Juvas 0709 52 51 32

Förbundssekreterare Madelaine Vilgren 0736 60 32 43