Grafisk manual

I samband med internationella komma ut dagen den 11 oktober 2016 kom HBT-Socialdemokrater ut i ny kostym. Som ny och växande sidoorganisation behövs en tydlig grafisk manual som förstärker och förtydligar både budskap och avsändare.  Den nya profilen är ljus, luftig och framtidsinriktad. Den bygger på en kombination av socialdemokratins och HBTQ-rörelsensfärger.  

All kommunikation som tas fram i HBT-Socialdemokraters namn ska utgå ifrån den nya manualen,vilket gäller vare sig du är en medlem i HBT-Socialdemokrater, förening, distrikt, förbund eller extern formgivare. Manualen ska ses som en verktygslåda, som finns tillför att underlätta framtagandet av olika typer av kommunikationsmaterial.

Bild på den grafiska profilen

Grafisk manual HBT-Socialdemokrater

Logotyp

Logotypen får inte förändras på något sätt och skall användas i färg. Hela logotypen bör användas men i vissa fall kan endast mångfaldsrosen användas då det på annat sätt är tydligt att HBT-Socialdemokrater är avsändare. Mångfaldsrosen får inte vara avhuggen eller manipulerad. Logotypen finns med grå text samt en negativ version med vit text som används mot färgad bakgrund och mörka bilder. Läs mer hur du får använda vår logotyp i vår grafiska manual.

HBT-S Logotyp

HBT-Socialdemokrater logotyp EPS - för tryck

HBT-Socialdemokrater logotyp PNG - för webb

HBT-S vita logotyp

HBT-Socialdemokrater logotyp vit  EPS - för tryck

HBT-Socialdemokrater logotyp vit PNG - för webb

Mångfaldsrod

Mångfaldsrosen EPS - för tryck

Mångfaldsrosen PNG - för webb

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-30 09:41