Vår politik


 På kongressen 2010 antog vi vårt Hbt-politiska program.

 

Programmet innehåller följande områden:

- En trygg uppväxttid
- Universitet och högskolor – en arbetsplats förtusentals unga hbt-studenter
- Stoppa spridningen av hiv
- Arbete åt alla och ett mänskligare arbetsliv
- Vård och omsorg till alla efter behov
- Ett samhälle utan hat, hot och våld
- Internationell solidaritet
- Från kärnfamilj till stjärnfamilj
- Att själv få bestämma sitt kön
- Det civila samhället tillhör oss alla