Ideologi

Alla människors lika värde och rätt

 

”Den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv från tidigare generationer, de har omformats av gjorda erfarenheter och de utgör drivkraften i dagens och morgondagens politiska strävanden. Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet”  

Ur socialdemokraternas partiprogram 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-14 16:37