Hbt-rättigheter = Mänskliga rättigheter

HBT-personers rättigheter är en del av vår socialdemokratiska strävan. Socialdemokraterna står för ett samhällsbygge där alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi vill skapa ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Ett samhälle där alla behövs och får plats. Ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt.

Vi anser att lagstiftning ska fungera som attitydsmarkering vår gemensamma grundläggande syn. Parallellt måste vi alla arbeta tillsammans för att förändra de attityder som finns runt omkring oss, på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan och i hemmen.

Vårt arbete fortsätter

Fördomar, diskriminering och brott mot HBT-personer sker fortfarande. HBT-personers rättigheter har stärkts i Sverige på senare år. Trots det är det fortfarande många som upplever att de inte vågar leva öppet och ärligt mot sig själv och andra. Diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt förkommande på alla nivåer i samhället. Hot, våld och diskriminering begås mot HBT-personer med hänvisning till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck och forskning på området bekräftar denna bild.

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-30 21:56