Internationellt

En av Europeiska unionens grundläggande rättigheter är fri rörlighet för arbetstagare och deras familjemedlemmar. Den fria rörligheten för homosexuella sambor och registrerade partner hindras då EG-rätten inte jämställer dem med heterosexuella par. Definitionen av familjemedlem blir intressant eftersom den ger rätt till likabehandling med värdlandets egna medborgare vid t.ex. olika familjebidrag och barns skolgång.

Därför kräver vi att Sverige aktivt ska arbeta för att homosexuella par likställs med heterosexuella par i EG-rätten. Vi kräver också att Sverige aktivt ska arbeta för att HBT-personers situation tas upp på dagordningen inom det Europeiska samarbetet.

Ett aktivt arbete för HBT-personers rättigheter inom EU är mycket angeläget nu då EU utvidgas till fler länder och då EU:s roll i det internationella samfundet blir allt viktigare.

Därför kräver vi att Sverige aktivt ska arbeta för att HBT-personers rättigheter inte kränks i något europeiskt land. Vi kräver också att Sverige ska ställa krav på att inget land som söker medlemskap i EU, eller som EU ska sluta avtal med, tillåts kränka HBT-personers rättigheter.

HBT-personer rättigheter kränks i världen. I stora delar av världen är det kriminellt att utöva ”homosexuella handlingar” och i flera av dessa länder straffas homosexuella handlingar till och med genom dödsstraff.

Sverige ska vara en stark röst i välden mot förtryck av homosexuella, bisexuella och transpersoner. I våra kontakter med andra länder ska HBT-personers rättigheter och HBT-perspektivet vara en naturlig del.

Vi kräver därför att Sveriges utrikespolitik ska ha kampen för HBT-personers rättigheter som en naturlig del. HBT-rättigheter = Mänskliga rättigheter!

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-31 13:17