Verksamhet

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Eskilstuna vill vara ett andningshål för ideologisk diskussion och en arena för att forma en framtidsinriktad radikal politik. I vår verksamhet försöker vi skapa utrymme för både kunskapsinhämtning och dialog.

Här hittar du det vi gjort och det vi planerar i verksamhetsform. Till vänster finns länk till respektive år.

Tro & Solidaritet

Verksamhet
Verksamhet

Tro & Solidaritet

Verksamhet
Verksamhet