Gruppens bildande

Mötet öppnades av Lars G Linder som hälsade välkommen till denna nystart av Eskilstuna Kristna Socialdemokraters grupp som har varit vilande sedan 1990. Idag finns det ett tjugotal personer bosatta i Eskilstuna som är medlemmar i Broderskapsrörelsen, men som således inte har tillgång till någon lokalgrupp.

Försvarsminister Leni Björklund inledde ett samtal med ett anförande på temat Försvarspolitik för rättvisa och solidaritet i vilket hon underströk att säkerhet måste byggas i allians med andra. När Sverige inte längre har någon militär hotbild blir en av försvarets viktigaste uppgifter att bidra till stabilitet i instabila länder som t.ex. Afganistan. I länder som idag saknar fungerande rättsystem som t.ex. Liberia krävs en militär närvaro som utgör garanten för civil uppbyggnad och bistånd. "Jag tycker att jag som socialdemokratisk försvarsminister främjar säkerhet, fred, stabilitet och uppbyggnad" avslutade Leni Björklund sitt anförande varefter en frågestund följde.

 

Tro & Solidaritet

Gruppens bildande
Gruppens bildande

Tro & Solidaritet

Gruppens bildande
Gruppens bildande