Integration kräver jobb – Alla ska med!

Till dagens möte hälsades riksdagsman Yilmaz Kerimo från Södertälja välkommen som talare och inledare.

Integration är en klassfråga, inte en invandrarfråga. De som av olika anledningar är utanför, är inte integrerade, slog Yilmaz Kerimo inledningsvis fast. Därefter beraättade han om sin egen integration i det svenska samhället: om hans mammas vånda över att han skulle läsa vid universitetet, och om när han som nyanställd socialsekreterare knappt höll på att bli insläppt på jobbet och togs för städare, möjligen tolk. Sedan 1998 är Yilmaz Kerimo riksdagsman för socialdemokraterna.

Integration handlar om att motverka utanförskap och diskriminering. Språket och jobbet är nycklarna för att komma in. Med sig själv som exempel visade Yilmaz Kerimo hur viktig språket och dialogen är. Får man mötas i dialog och visa vem man är raseras ofta fördomarna – på bägge sidor.

"Integration kräver jobb – Alla ska med" var temat för mötet. Att få ett jobb är att bli en del av det svenska samhället och att bli accepterad som den individ man är. Några av Yilmaz Kerimos forna landsmän hade hörsammat kallelsen, kommit till mötet och bidrog med sina erfarenheter till det samtal som följde på Yilmaz Kerimos inledning. Som ett konkret svar på önskan om dialog och kulturmöten blev broderskapsgruppen inbjuden till S:ta Maria, den syrisk-ortodoxa kyrkans kommande gudstjänster och arrangemang.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-06 10:52

Tro & Solidaritet

Integration kräver jobb – Alla ska med!
Integration kräver jobb – Alla ska med!

Tro & Solidaritet

Integration kräver jobb – Alla ska med!
Integration kräver jobb – Alla ska med!