Israel-Palestinafrågan

 

Till dagens möte hälsades Sigbert Axelsson välkommen som talare och inledare. Sigbert är broderskapare från Uppsala och religionsvetare med religions- och kulturkonfrontation som specialitet och sedan länge engagerad i Israel-Palestinafrågan.

Sigbert frågade sig vilka grundorsakerna är till dagens situation i Palestinaområdet. FN föreslog att den arabiska staten skulle få behålla hälften av Palestina, medan den tilltänkta judiska staten fick den andra hälften. FN föreslog vidare att båda staterna skulle vara demokratiska genom att tilldela alla medborgare lika rättigheter oavsett språk, religion, härkomst eller nationalitet och kön. Den intressantaste principiella frågan är idag om Israel är en demokratisk stat, då den definieras som judisk. Får t.ex. kristna och muslimska israeler bosätta sig i de s.k. israeliska bosättningarna?

Sigbert Axelsson utgick i sitt anförande från åren 1947, då FN beslutade om en tvåstatslösning, och 1974, då Sverige satt i FN:s säkerhetsråd och Olof Palme tog initiativ till att inbjuda Yassir Arafat att tala i FN:s generalförsamling.

Med broderskapsrörelsen som plattform har Sigbert engagerat sig i Palestina/Israelfrågan. Sigbert berättade om de ansträngningar som broderskap gjort genom åren och gav också personliga vittnesbörd från egna möten med judiska och palestinska företrädare. "Israel och israeliterna" föreslog Sigbert som ett motto för att ge alla Israels invånare, inte bara judar, fulla medborgerliga rättigheter. Som den påläste humanist Sigbert är gav han oss också litteraturtips och uppmanade oss att själva söka kontakter på båda sidor.

Efter anförandet fördes en diskussion som framför allt handlade om vad som kan och bör göras idag. Ett par inlägg handlade om den frustration som präglar debatten, eftersom kritik av den ena parten alltid tycks kräva motsvarande kritik av den andra, men följd att den förlorar sin verkan.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-06 10:50

Tro & Solidaritet

Israel-Palestinafrågan
Israel-Palestinafrågan

Tro & Solidaritet

Israel-Palestinafrågan
Israel-Palestinafrågan