Detta gjorde vi då

Här hittar du styrelsens verksamhetsberättelse 

Valet är över, framtiden ligger för oss 19/10

Tankar om varför det gick som det gick Medverkade gjorde förbundssekreterare Samuel Stengård, Sveriges Kristna Social-demokrater 

 

Integration, jobb, mångfald, delaktighet och rösträtt 23/8

Riksdagsledamot Yilmaz Kerimo besökte Eskilstuna. Vid ett välbesökt möte i Lagersberg talade han om vikten av att alla går och röstar och om integrationspolitik.

 

 Missbruksvård 25/4

Ann-Sofie Bornemar, kommunalråd och ansvarig för kommunens missbruksvård inledde kvällens diskussion.

 
Integrationspolitik och årsmöte 13/2

Renée Lund-Danielsson från Eskilstuna kommuns arbetsmarknads- och familjeförvaltning var inbjuden till årsmötet för att berätta om kommunens integrationsarbete. Kommunen hade tidigare en särskild avdelning för integrationsfrågor, men idag är dessa frågor en integrerad del av kommunens verksamhet med arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Denna helhetssyn kan ses som ett tidens tecken. Det ska inte finnas några särlösningar – Alla ska med.

Kommunen har ett reglerat flyktingmottagande sedan 1985, med ett avtal med staten. Men anhöriginvandringen är dubbelt så stor som flyktinginvandringen. Idag är det arbetslinjen som gäller. Arbetet är nyckeln både till språket och till integrationen. Renées anförande blev inledning till ett samtal som så småningom utmynnade i ett konstaterande från gruppens ordförande Lars G Linder att integrationspolitiken gått från en kollektivistisk syn till att se varje enskild människa, en utveckling som är sant socialdemokratisk, inte minst sett från Broderskaps synvinkel.

Tro & Solidaritet

År 2006
År 2006

Tro & Solidaritet

År 2006
År 2006