Integrationspolitik och årsmöte

Renée Lund-Danielsson från Eskilstuna kommuns arbetsmarknads- och familjeförvaltning var inbjuden till årsmötet för att berätta om kommunens integrationsarbete. Kommunen hade tidigare en särskild avdelning för integrationsfrågor, men idag är dessa frågor en integrerad del av kommunens verksamhet med arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Denna helhetssyn kan ses som ett tidens tecken. Det ska inte finnas några särlösningar – Alla ska med.

Kommunen har ett reglerat flyktingmottagande sedan 1985, med ett avtal med staten. Men anhöriginvandringen är dubbelt så stor som flyktinginvandringen. Idag är det arbetslinjen som gäller. Arbetet är nyckeln både till språket och till integrationen. Renées anförande blev inledning till ett samtal som så småningom utmynnade i ett konstaterande från gruppens ordförande Lars G Linder att integrationspolitiken gått från en kollektivistisk syn till att se varje enskild människa, en utveckling som är sant socialdemokratisk, inte minst sett från Broderskaps synvinkel.


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-06 11:27

Tro & Solidaritet

Integrationspolitik och årsmöte
Integrationspolitik och årsmöte

Tro & Solidaritet

Integrationspolitik och årsmöte
Integrationspolitik och årsmöte