Valet är över, framtiden ligger för oss

Samuel Stengård inledde ett samtal om valet, om varför det gick som det gick. Samuel konstaterade att vi tappade formuleringarna om arbetslösheten. Vi har, menade Samuel, en politik för arbetslösheten, men många väljare kände bättre igen sig i Alliansens formuleringar om arbetslösheten än i socialdemokratins. Efter tolv års regeringsinnehav uppfattades vi dessutom av många som förvaltare av samhället, inte som förnyare.
Sverigedemokraterna har efter många års medvetet arbete lyckats etablera sig. Många som röster på Sverigedemokraterna gör säkert det för att de uppfattar det som ett parti som ger röst åt dem. Sverigedemokraterna får inte stå oemotsagda. I Fröslunda röstade 64 % på Socialdemokraterna. Samtidigt var Frölunda det område i Eskilstuna där Sverigedemokraterna fick flest röster. Vi måste ta upp kampen i dessa områden och arbeta långsiktigt.
Samuel Stengård fortsatte med att konstatera att Broderskapsrörelsens hjärtefrågor inte alls kom fram i valrörelsen, t.ex. var det knappast någon som helst debatt om internationella frågor och om bistånd. Samuel konstaterade också att socialdemokraterna förlorade stort i Stockholm och tappade makten i flera andra kommuner i Mälardalen, dock glädjande nog inte i Eskilstuna. I Sörmland lyckades socialdemokraterna t.o.m. återta makten i landstinget. Men Mälardalen behöver lyftas fram, ansåg Samuel, även i ett nationellt perspektiv.
Socialdemokratin måste hitta tillbaks till den enskilda människan konstaterade Samuel, och exemplifierade det med att vi kan arrangera jullunch för hemlösa och läxläsning för invandrarbarn. Flera av mötesdeltagarna underströk att socialdemokratins uppgift och politik är att i solidaritet stötta samhällets utsatta och svaga. Det gäller att se det som gör skillnad i människans vardag. Broderskapsrörelsens speciella uppdrag är också att lyfta fram den andliga dimensionen. Arbetarrörelsens uppgift har historiskt varit att befria människor både materiellt och andligt, men det senare har vi inte gjort med samma kraft som det förra.
Efter Samuel Stengårds inledning följde ett timslångt samtal om socialdemokratins och broderskapsrörelsens uppgift och politik.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-06 11:35

Tro & Solidaritet

Valet är över, framtiden ligger för oss
Valet är över, framtiden ligger för oss

Tro & Solidaritet

Valet är över, framtiden ligger för oss
Valet är över, framtiden ligger för oss