Den Kristna Vänstern - Det är vi!

Broderskapsrörelsens internationelle sekreterare Ulf Carmesund deltog vid mötet den 22 november 2007. Ulf inledde kvällen och pratade om
"Kristen vänster - en bot mot ”Civilisationernas kamp”?"

En sammanfattning av Ulfs inledning följer här:
En vanlig analys av politiska drivkrafter i vår tid - i globaliseringens tid - menar att västerlandet befinner sig i en lång och svårlöst konflikt med islam och arabvärlden. Dagens Nyheters ledare den 8 november 2007 handlade om Nordic Battle Group. Där nämner DN ”Traditionella geopolitiska motsättningar” som antas finnas kvar och ett exempel är: ”islam mot väst”. Det är uppenbart att DN finner hotbilder mot Sverige i dessa ”Traditionella geopolitiska motsättningar”. Ibland konstrueras denna världsbild i termer av att sk västerländska demokratiska kristna värden står emot arabvärlden och islams sk anti-demokratiska värden. Detta sätt att tolka samtiden kan sammanfattas som ”Civilisationernas kamp” och innebär att varje religion antas generera ett specifikt värde som styr normer och värderingar bland alla som hör till denna religion. Varje sådan grupp av troende antas vara en egen civilisation och varje ”civilisation” antas värna sina värden i kamp mot varandra.
Men har de rätt?
Nej, de har inte rätt.
General Franco var kristen men inte demokrat. Många kristna i Tyskland stödde nazismen för att få ett skydd mot just demokrati. Förra seklets två världskrig startade inom Europa, en kontinent som dominerades av en tro - kristendom. Kristendomens roller i samhället är mer komplex än vad ”Civilisationernas kamp” påstår. I USA ledde baptistpastorn Martin Luther King medborgarrättsrörelsen. Samtidigt fanns det andra baptistpastorer inom Ku Klux Klan som använde samma bibel som Dr King men tolkade den på helt olika vis. Apartheid utformades av troende Boer som fann stöd i bibeln för sin rasism, medan även Desmond Tutus kamp för alla människors lika värde formulerades i predikstolen. Det går inte att belägga att kristendomen ger upphov till något särskilt ”värde”. Den verkar snarare kunna legitimera vad helst dess anhängare vill. Vi tvingas nog - tillspetsat - dra slutsatsen att kristendom är utan värde. Kristendom är snarare en estetik - den bedjandes suck i rymden.  Människor har många olika tillhörigheter, och sociala strukturer har betydelse - även religion. Vi är t.ex. arbetare eller arbetsgivare, hör till familjer och släkter, talar språk, ser vissa filmer, firar jul och deltar i riter och religioner. Dessa tillhörigheter kan etablera starka sociala band och värden som kan upprätta eller bryta ned människan - som i Knutbys kristna sekt. När religiösa värden eller Guds vilja antas vara orsak bakom konflikter i samhället då ignoreras lokala och globala skillnader mellan rik och fattig, ockuperad eller ockupant. På så vis blir religion ett opium för folket. Och ruset fördunklar blicken. För oss i en kristen vänster är religion inte en del av ”Traditionella geopolitiska motsättningar”. Kristendomen har invandrat till Sverige - liksom alla landets invånare. I kristendom och i andra religioner har människan nedtecknat vandrande berättelser som ger sällskap när själen vandrar i dödsskuggans dal. I dessa berättelser kan vi nu levande möta tidigare generationers brottning med frågor om livets mening, om död och liv, om ont och gott och hoppas - eller tro - att människan inte är ensam i universum.  En viktig skillnad mellan vänster och höger i dag är alltså vilken roll vi ger kultur och religion, och - som vanligt - hur vi beskriver orsaker till orättvisor i samhället. Globaliseringens politiska landskap, exemplifierat av DNs ledare 8 november, ger oss alla skäl att se över vår uppfattning om nation, kultur, och religion - och vår analys av samtidens geopolitiska motsättningar. Nu pågår partiets Rådslagsprocess. Den bör skapa politik för ett samhälle som inte målar ut någon religion som ett hot, men inkluderar människor med olika tro, kultur och traditioner. Nordic Battle Group skall inte sättas in i ”Civilisationernas kamp”.

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-03 20:48

Tro & Solidaritet

Den Kristna Vänstern - Det är vi!
Den Kristna Vänstern - Det är vi!

Tro & Solidaritet

Den Kristna Vänstern - Det är vi!
Den Kristna Vänstern - Det är vi!