Hela livet måste hänga ihop

Socialdemokrater för tro och solidaritet, eller som vi tidigare hette, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, Broderskapsrörelsen, har sitt ursprung i 1920-talets Örebro. På den tiden upplevde många att de möttes med misstänksamhet inom arbetarrörelsen för att de var kristna. På samma sätt ifrågasattes de i sina kyrkor och samfund för att de var socialister. Resultatet blev en frihetlig politisk miljö med högt i tak, men också en i sann mening ekumenisk verksamhet.

Med detta levande arv som grund för vår politiska verksamhet idag, är det självklart för Broderskap att vilja möta de nya religioner som kommit till Sverige. Sedan 2011 heter vi därför Socialdemokrater för tro och solidaritet. I vårt förbund välkomnar vi alla socialdemokrater, oavsett religiös tro, som menar att religion har en självklar plats i samhället och kan vara en inspiration och vägvisare i det politiska arbetet.

Rätt till tro

Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är.

Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Kristna Socialdemokrater bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra.

Den helhetssynen består och därför kommer du i tro och solidaritet i Sörmlands verksamhet att få vara med om upplevelser som bygger just på det spännande mötet mellan tro och politik.

 

Välkommen till Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland!

 

 

Lars G Linder

ordförande

 

Tro & Solidaritet

Vår politik
Vår politik