Manifest för kristna vänstern - seminarium

Broderskapsdistriktet i Västmanlands län har som tradition att genomföra ett upptaktsseminarium inför höstens arbete.

    I år  är temat: "Manifest för kristna vänstern ". Vi har förstått att förbundet vill ta fram ett manifest och då vill vi i seminarieform ta fram idéer som vi kan skicka vidare till förbundet.

   

Ulf Bjereld

Förbundsstyrelseledamoten och professorn i statskunskap Ulf Bjereld har lovat att komma till seminariet. Vår förbundssekreterare Lars G kommer också.  Vi har därför två mycket kompetenta resurser under dagen.

    Från Västmanlandsdistriktet menar vi att det är en styrka om vi är fler distrikt som tillsammans tänker till. Därför vill vi inbjuda er från närliggande distrikt att delta i vår seminariedag  -  som en stor bonuspoäng lär vi dessutom känna varandra när vi möts och arbetar tillsammans!

 

Seminarium:    Manifest för kristna vänstern

Tid:                Lördagen den 6 september kl 11-16

Plats:              N:a Björnens Fritidsgård, Västerås

Kostnad:         100  kr/person (Sörmlandsdistriktet står för

                     anmälningsavgiften om du anmäler dig via Lars

                     senast 1 september)

 

Program:        11.00          Välkommen

                                     Information från förbundet m.m.

                    12.00          Lunch

                    13.00          Introduktion till vad begreppet kristna

                                     vänstern omfattar med internationell

                                     omvärldsanalys   (Ulf Bjereld)

Fika under grupparbetet

  Grupparbeten kring givna frågeställningar  

  - med utrymme för egen kreativitet

 

  Sammanfattande samtal i helgrupp

  - vilka slutsatser vill vi skicka till     

  förbundet?

                      16.00       Avslutning

                     

Anmälan senast 2 sept:         olof (a) wallden.pp.se

 

 

Välkomna!

 

Olof Walldén

Distriktsordförande i Västmanland   (Tel 070-557 46 25)

 

Anmäl också till Lars G Linder (ordförande i Sörmland) om du ska delta för samordning av transporter. lars (a) brodersap.se (070-366 54 46)

Tro & Solidaritet

Manifest för kristna vänstern - seminarium
Manifest för kristna vänstern - seminarium