Kyrkoval 2009

Närmare 10 000 av socialdemokraternas medlemmar runt vårt land är förtroendevalda i Svenska kyrkan, alltså kyrkopolitiker. Vad grundar sig deras personliga engagemang på och varför ska socialdemokraterna som parti fortsätta att ställa upp i de kyrkliga valen?

Genom åren har sakfrågorna utvecklats, men några grundläggande motiv för partiet att ställa upp i de kyrkliga valen förblir desamma:

  • Tron på alla människors lika värde som ledstjärna
  • Religion som en del av den mänskliga kulturen
  • Svenska kyrkan som resurs i välfärdssamhället
  • Kulturarvet som angelägenhet för alla i Sverige

Här hittar du också det socialdemokratiska valmanifestet till kyrkomötesvalet och till valet till Strängnäs stift.

Du kan också läsa Socialdemokraternas kyrkopolitiska program här.

Använd din rösträtt den 20 september!

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-17 16:45

Tro & Solidaritet

Kyrkoval 2009
Kyrkoval 2009