Svenska kyrkan i framtiden

På flera håll i landet har församlingar slagits samman till stora enheter – ibland till hela kommuner – medan på andra håll sjuder även de minsta församlingarna av liv. Många mindre församlingar samverkar i samfälligheter. Vid kyrkovalet kan det finnas fyra olika val som de kyrkotillhöriga ska rösta i. Många tycker att kyrkans organisation är otydlig.

Kyrkomötet har satt till en utredning som arbetar med strukturen för svenska kyrkan i framtiden. Utredningen har nu tagit fram ett diskussionsunderlag med sju olika modeller för svenska kyrkan i framtiden alltifrån smärre justeringar till ett genomgripande förslag där all personal är anställd centralt och där samma kyrkoavgift gäller i hela landet. Utredningen vill ha synpunkter på de olika modellerna senast den 30 juni 2010.

Olle Burell är (s)-gruppledare i kyrkomötet och ledamot av strukturutredningen kommer till Nyköping tisdag 1/6 2010 kl 19 Nyköpings S:t Nicolai församlingshem, Hospitalsgatan 2.

Vi inbjuder alla intresserade att ta del av utredningens modeller. Det är nu det finns störst möjlighet att påverka kyrkans framtid, kom med och ge dina synpunkter! Strukturutredningen finns hos din församling och kan laddas ner från Svenska kyrkans hemsida under ”Kyrkostyrelsen – pågående utredningar – SKU 2010:1” http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=382722

Sörmlands Kristna socialdemokrater, Broderskap i samverkan med socialdemokratiska arbetarekommunerna i Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-26 07:28