2015

 Under året har vi på distriktsnivå genomfört två möten.

Under våren genomfördes distriktsårsmöte, vilket genomfördes i Nyköping. Då valdes styrelse, och vi diskuterade distriktets verksamhet och organisation. Kallelsen till distriktsårsmötet hittar du här.

Under hösten genomfördes ett höstmöte, då förbundssekreterare Hans Josefsson medlerkade. Kallelsen till höstmötet hittar du här.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-06 23:12