Distriktet

Vårt distrikt sträcker sig från Södertälje i söder till Norrtälje i norr. Vi har medlemmar i länets alla kommuner och ett tiotal lokala grupper. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Stockholms län riktar sig till alla troende människor som delar de socialdemokratiska värderingarna.

Oavsett om du tillhör någon av folkkyrkorna såsom de ortodoxa eller katolska kyrkorna, Svenska kyrkan, är medlem i någon av frikyrkorna eller någon annan trosinriktning, så är du varmt välkommen sommedlem hos oss.

Du kan här bland underrubrikerna hitta vilka som sitter i distriktsstyrelsen och dess arbetsutskott, du kan ocså hitta några av våra medlemmar som sitter med antingen i landstinget eller i riksdagen.

Du hittar också en förteckning över lokala grupper och kontaktpersoner. 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: