Kontaktinformation distriktet

Vill du komma i kontakt med oss, kan du skicka vanlig post till oss på följande adress:
 
Stockholms läns SKSF-distrikt
Box 70403
107 25 Stockholm
 
Har du övergripande frågor om distriktets politik, kontakta distriktsordförande.

Har du frågor om medlemsavgifter och ekonomi, kontakta kassören.

Har du frågor om webbsidan, kontakta informationsansvarige.

Du kan också skicka e-post till info@lenet.sksf.se  

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: