Kontaktinformation förbundet

Peter Weiderud
Förbundsordförande
 
peter.weiderud@broderskap.se
08-545 55 335

070-845 03 60

 

Lars G Linder
Förbundssekreterare 
 
lars.linder@broderskap.se
08 – 545 553 31

070 - 366 54 46

 

Anna Ardin
Press- och politisk sekreterare
anna.ardin@broderskap.se
08 - 545 553 32

073 - 390 70 17

Ulf Carmesund

Internationell sekreterare
 
ulf.carmesund@broderskap.se
08 - 545 553 34

070 - 713 80 60

Jan Gillegård

Assistent
 
jan.gillegard@broderskap.se
08 - 545 553 36

Ida Holmberg

Chefredaktör för Tidningen Broderskap
 
idaholmberg@tidningenbroderskap.se
08 - 700 26 46

073 - 030 95 92

Ann-Maud Anderzon

Organisationssekreterare (tjänstledig)
ann-maud.anderzon@broderskap.se 
08-545 553 33 

Förbundets postadress är:
Broderskapsrörelsen
Box 704 03
107 25 Stockholm

 

Förbundets besöksadress är:

Sveavägen 68 i Stockholm.

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: