Om oss

Vi är en del av Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, SKSF. I Stockholms län var Södertälje en av landets första grupper. Fram till det att Stockholms läns kristna socialdemokrater bildades 1950, utgjorde vi från 1934 ett stordistrikt med bland annat Stockholm, Uppsala och Sörmland. Tillsammans med SSU-distriktet och S-kvinnodistriktet utgör vi sidoorganisationer till Socialdemokraterna i Stockholms län.

Idag är vi ett av förbundets större distrikt. Våra medlemmar finns sprida i länets alla kommuner och är hemmahörande inom såväl i folkkyrkorna som frikyrkorna. De politiska områden som kristna socialdemokrater kanske är mest kända för är internationell politik, bistånd, flyktingar, försvar och säkerhet, socialpolitik, integration, kultur och miljö.

Grunden för vårt politiska engagemang kan förklaras utifrån den kristna tron och dess historia:

 Redan de första urkristna församlingarna bildade gemenskaper som radikalt bröt med tidens seder: slavarna gavs fria, skillnaderna mellan fattiga och rika jämnades ut - kort sagt prövades i liten skala en annan samhällsform.

Kristendomens historia är därefter fylld av exempel där den kristna tron inspirerat till protest och uppbrott från förtryck och orättvisor. Franciscus, medeltidens bonderevolter, de sociala utopisterna, diakonirörelsen osv.

Under 1800-talet växte en stark frikyrkoväckelse fram i Sverige. Väckelsen var också en proteströrelse mot såväl religiöst och andligt förtryck som sociala och ekonomiska orättvisor.

På många orter i Sverige växte fackföreningar och arbetarrörelsen fram ur folkväckelsen. Samtidigt inspirerades den unga arbetarrörelsen av Karl Marx idéer och hans starka religionskritik.

De kristna inom arbetarrörelsen fick dels möta de anti-religiösa stämningarna i socialdemokratin men också med rädslan för och hatet mot arbetarrörelsen från många av ledarna i så väl Svenska kyrkan som de nya frikyrkorna.

För att råda bot mot detta började kristna arbetare på 1920-talet att lokalt bilda egna grupper inom socialdemokratin. Den första gruppen startades i Örebro och där startades 1928 också tidningen Broderskap. 1929 bildades Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, SKSF.

Sedan förbundets och distriktets tidiga dagar har befolkningen i Stockholmsregionen kraftigt förändrats. I samband med den ökande invandringen sedan 1970-talet och EU-medlemskapet har Sverige berikats med människor som tillhör katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Förbundet har därmed fått nya grupper av människor, som med utgångspunkt i den kristna tron och i samklang med socialdemokratin vill arbeta för ett bättre samhälle.

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: