Hela livet hänger ihop

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har sitt ursprung i 1920-talets Örebro. På den tiden upplevde många att de möttes med misstänksamhet inom arbetarrörelsen för att de var kristna. På samma sätt ifrågasattes de i sina kyrkor och samfund för att de var socialister. Resultatet blev en frihetlig politisk miljö med högt i tak, men också en i sann mening ekumenisk verksamhet.

Med detta levande arv som grund för vår politiska verksamhet idag, är det självklart för Sveriges Kristna Socialdemokraster att vilja möta de nya religioner som kommit till Sverige. På senare tid har samarbetet med judiska och muslimska trosutövare, varav många är socialdemokrater, blivit något som befruktar vår verksamhet mycket.

Rätt till tro
Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är.

Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet bildades en gång i tiden. Som troende och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra.

Den helhetssynen består och därför kommer du att i vår verksamhet att få vara med om upplevelser som bygger just på det spännande mötet mellan tro och politik.

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: