Det gröna folkhemmet

Broderskapsrörelsens vision om ett grönt folkhem handlar om att ta ett solidariskt ansvar för våra gemensamma tillgångar som både ska fördelas rättvist och förvaltas för kommande generationer. Vi tror att det går att förena välfärd, ekonomisk tillväxt och miljötänkande. Det handlar om miljövänliga teknisk utveckling som skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Ta klimatförändringarna på allvar
Vårt allvarligaste hot mot miljön är idag klimatförändringarna och vi behöver minska vårt beroende av fossila bränslen. Det är viktigt att vi tar hoten om klimatförändring på allvar inom alla politikens områden. Broderskapsrörelsen anser att vi i Sverige behöver se över vår energiförbrukning och användning av fossila bränslen. Vi måste även se till att föra frågan om klimatförändringar högre upp på dagordningen i internationella sammanhang.

Utveckla en miljövänlig fastighetsskatt
Skattesystemet bör reformeras och miljöanpassas för en hållbar utveckling. Broderskapsrörelsen anser att fastighetsskatten bör knytas närmare till kommunerna med en utformning som stimulerar energihushållning och ekologisk hållbarhet. Kommunerna bör i första hand använda skattemedel för miljöförbättringar inom infrastruktur. Kollektivtrafiken kan förbättras genom att finansieras med hjälp av vägavgifter, på så sätt kan vi både spara energi och värna om miljön.

Mer aktiv miljöpolitik inom EU
Sverige har, internationellt sätt, en bra miljöpolitik och bör därför vara ett föregångsland inom miljöområdet. Svensk miljöpolitik har inneburit minskad ohälsa kopplad till luftföroreningar samt minskade utsläpp från trafik och industrier. Broderskapsrörelsen vill använda EU-medlemskapet på ett mer aktivt sätt så att fler EU-länder tar miljöproblemen på större allvar. EU har en viktig uppgift att påverka resten av världen att minska sitt beroende av fossila bränslen och satsa på en långsiktig hållbar utveckling.

 

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: