Våra motioner till förbundskongressen 2009

Våra motioner till förbundskongressen 2009, som är förlagd till Malmö återfinns här.

Våra motioner till förbundskongressen 2009.

 

Kongresshandlingar i övrigt återfinns på förbundets hemsida, www.broderskap.se

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: