Motion om kyrkans samhällsansvar

1983 hölls en Liv och Fredskonferens i Uppsala där f d ärkebiskopen Olof Sundby var den drivande kraften. I förordet till den boksammanställning som gjordes efter konferensen uttrycker Olof Sundby både besvikelse och en vision. Till denna motion bifogas hans förord (Liv och Fred - kristen världskonferens Uppsala 1983, Verbum) med förslag till Broderskapsrörelsens förbundskongress i augusti 2007 att fundera kring om tiden är mogen att komma vidare. Kanske förbundet i en skrivelse/motion till kyrko/ombudsmötet inom Svenska Kyrkan kan ta initiativ till en sådan planering.

Att göra en framställning om möjligheten att enligt Olof Sundbys tankar komma vidare med Olof Sundbys vision om en kristen världskonferens för fredligt, rättvist och miljöriktigt världssamhälle.

Älvsjö i mars 2007

Torsten Högbacke

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: