Socialpolitik

Den sociala nöden
Sverige är ett bra land att leva i och internationella jämförelser konstaterar att Sverige förenar en stark ekonomisk utveckling med god välfärd. Trots detta finns det vissa utsatta grupper som lever i fattigdom och utanförskap. På vissa områden kan vi, främst som en konsekvens av globalisering, också se en växande klasskillnad. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från kärleksbudet och Guds gränslösa nåd. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.

Motverka utanförskapet i samhället
Människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under en lång tid har svårigheter att ta sig tillbaka till arbetslivet. Deras situation innebär allt för ofta konsekvenser som bostadslöshet, bidragsberoende, försämrad hälsa och missbruk. Utanförskapet innebär ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga, samt en stor förlust för samhället. Broderskapsrörelsen vill bekämpa långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivning samt motverka att människor hamnar i utanförskap.

Bygg färdigt välfärdssamhället
Vårt välfärdssamhälle är inte färdigbyggt förrän de mest utsattas behov är uppfyllt och våra resurser är rättvist fördelade. Sverige har tydliga geografiska utanförskapsområden med etniska och socioekonomiska skillnader. Det finns människor som inte får ta del av välfärden i tillräcklig utsträckning. Broderskapsrörelsen vill fördela samhällsresurserna rättvist och utveckla välfärdsamhället genom att bland annat satsa på socialt utsatta bostadsområden.

Barn har rätt
Barn drabbas tyvärr alltid hårdast av utanförskap och den sociala nöden. Barn som lever i familjer med socialbidrag löper större risk för psykiatrisk sjukdom, skador av yttre våld och självmordsförsök, jämfört med barn till föräldrar med lågavlönat arbete. Vi kan inte acceptera att barn blir drabbade av sina föräldrars arbetslöshet eller sjukskrivning. Barn har rätt till en trygg uppväxt. Vi vill därför se ökade insatser och resurser för barnens hälsa.

 

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: